- 11%
ỐC VÒI VOI ( TU HÀI ) HẤP - NƯỚNG MỠ HÀNH

ỐC VÒI VOI ( TU HÀI ) HẤP - NƯỚNG MỠ HÀNH

850,000₫ 950,000₫

Đặc sản Quảng Bình

Đặc sản Quảng Bình

Sản phẩm khác

- 17%

150,000₫

180,000₫

- 40%

12,000₫

20,000₫

- 17%

150,000₫

180,000₫