- 17%
NGAO HẤP - XÀO

NGAO HẤP - XÀO

150,000₫ 180,000₫

Đặc sản ngao Hấp Quảng Bình

Đặc sản ngao Hấp Quảng Bình

Sản phẩm khác

- 40%

12,000₫

20,000₫

- 17%

150,000₫

180,000₫