- 17%
HÀU NƯỚNG MỠ HÀNH - PHÔ MAI - NẤU CHÁO

HÀU NƯỚNG MỠ HÀNH - PHÔ MAI - NẤU CHÁO

150,000₫ 180,000₫

Món ngon Quảng Bình

Món ngon Quảng Bình

Sản phẩm khác

- 17%

150,000₫

180,000₫

- 40%

12,000₫

20,000₫

- 17%

150,000₫

180,000₫